schließen

Abteilung für Umweltverwaltungs- und Anlagenrecht

Leiter Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer
Universitätsprofessor Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer
Assistenzprofessorin Ass.-Prof.in Dr.in Elisabeth Poltschak
UniversitätsassistentInnen: Univ.-Ass. Mag. Maximilian Hofmann
Univ.-Ass. Dr. Florian Kronschläger
Univ.-Ass.in Mag.a Marie-Theres Mitter