schließen

Abteilung für Corporate Finance

Leitung

Name Raum Durchwahl E-Mail
o. Univ.-Prof. Dr. Helmut Pernsteiner MZ 213A 7080 helmut.pernsteiner@jku.at

UniversitätsassistentInnen

Sekretariat

Name Raum Durchwahl E-Mail
Margit Eder MZ 214A 7081 margit.eder@jku.at
Julia Geiblinger MZ 214A 7081 julia.geiblinger@jku.at
Jasmin Hochbaumer (karenziert) MZ 214A 7081 jasmin.hochbaumer@jku.at

Studentische MitarbeiterInnen ohne Diplom

Name Raum Durchwahl E-Mail
Isabel Guschl MZ 215A 7085 finanzmanagement@jku.at
Antonia Barth MZ 215A 7085  
Christian Kampelmüller MZ 215A 7085 jaa@jku.at
Lisa Lorenz MZ 215A 7085

finanzmanagement@jku.at

Alexander Hötzendorfer MZ 215A 7085

jaa@jku.at; ibfw.kurs1@jku.at

Magdalena Mörwald MZ 215A 7085  
Dominik Maxwald MZ 215A 7085  

LektorInnen

Name Raum Durchwahl E-Mail
Dr. Christoph Denk MZ 214A 7081 -
Mag. Dr. Hermann Pomberger MZ 214A 7081

-

Dr. Klaus Mittermair MZ 214A 7081 -
Mag. Robert Mair MZ 214A 7081 -

Honorarprofessor a. D.

Name Raum Durchwahl E-Mail
Mag. Dr. Richard Guserl MZ 214A 7081 richard.guserl@liwest.at
Informationen zu den Fotorechten